Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune (LAASK)

Arbejderarkivet i Sønderborg indsamler, arkiverer og bearbejder materiale om arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune fra slutningen af 1800-talet og indtil i dag.

Vi stiller efter aftale vore arkivalier til rådighed for forskning i den arbejderhistorie, som er unik for Sønderjylland, under tysk styre indtil 1920 og herefter dansk.

Har du materiale eller spørgsmål om Sønderborgs arbejderbevægelse, så er du altid velkommen til at kontakte eller besøge os.

Se kontaktoplysningerne i kolonnen til venstre.

Fra vore samlinger

Artikler om og af arkivet

Historien om Bjerggaarden

Oplysninger om Bjerggaarden a.m.b.a., Sønderborg. Notatet er skrevet af formanden for Arbejdernes Fællesorganisation, borgmester Anders Andersen og er et direkte afskrift af notatet. Bjerggaarden, Bjerggade 7, …
Læs mere