Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune (LAASK)

Arbejderarkivet i Sønderborg indsamler, arkiverer og bearbejder materiale om arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune fra slutningen af 1800-talet og indtil i dag.

Vi stiller efter aftale vore arkivalier til rådighed for forskning i den arbejderhistorie, som er unik for Sønderjylland, under tysk styre indtil 1920 og herefter dansk.

Har du materiale eller spørgsmål om Sønderborgs arbejderbevægelse, så er du altid velkommen til at kontakte eller besøge os.

Se kontaktoplysningerne i kolonnen til venstre.

 

Fra vore samlinger

Artikler om og af arkivet

 

Historien om Bjerggaarden

Published by:Peter Falk,324 20 11m 2015 11:11:38

Oplysninger om Bjerggaarden a.m.b.a., Sønderborg. Notatet er skrevet af formanden for Arbejdernes Fællesorganisation, borgmester Anders Andersen og er et direkte afskrift af notatet.

Bjerggaarden, Bjerggade 7, Sønderborg. Opført 1905. Indviet 16/12 1905 Sønderborg, bind 15, blad 36, Artikel 881. Sønderborg ejerlav og kommune, Areal 1869 m. Ejendomsskyld 105.000 kr.

Den 24/3 1896 ejes grundstykket af hotelejer Johansen, (Holsteinisches Haus) og kaldtes = Gambrinus Garten = (Gambrinus er øllets gud.) Muligvis var der på grunden en keglebane. Den 7/6 1904 ejes grunden af hotelejer F. Hildebrandt. 26/4 1905 søger tømrer Heinrich Wille om tilladelse til opførelse af et Zentralherberge. Godkendtes 19/5 1905 med H. Bock som bygmester (ca. 1500 m 4500 mk) 6/6 1905 underskriver H. Wille endnu. 4/12 1905 sender Wilhelm Stier anmodning som formand om godkendelse for Verein Zentral Herberge, Sonderburg. Der Ausschus. Omkostninger ca. 62000 Mark. 10/11 1905 søges bevilling til W.C. 20/12 1905 er det færdigt. 3/1 1906 idømmes man en bøde for loftskamre. 12/12 1905 søger Claus Henschen om tilladelse til indretning af bagbygning. Bevilliget efter tegning af 8/12 1905, den 23/12 1905 med Frans Holler som bygmester. Godkendt 28/6 1906. 28 1906. 22/5 1922 ombygges sal, scene, tilladelse 31/5 1922, det kostede ca. 45000 kr. 14/3 1935 søges om tilladelse til indretning af W.C. i forbindelse med salen, tilladelse 13/4 1935. Navneændring fra Fagforeningshuset til Bjerggaarden sker 23/3 1940. 26/9 1940 søges om om-bygningstilladelse. Tilladelse gives 18/10 1940. Ombygningen påbegyndt den 7/10 1940. Rejsegilde 11/11 1940. Indvielse 2/2 1941. Afleveret i Fællesorganisationen 30/10 1941. Afleveret til Fællesorganisationens valgte Interessentskab, der ledede husets drift, den 3/11 1941. Godkendt af kommunen 3/2 1941. Udvidelsen hvor der byggedes salon og garderobekælder samt toiletter kostede 48.460,30 kr. Ombygningen blev vedtaget i Fællesorganisationen 30/9 1940. Salonen toges i brug den 19/12 1940. Af byggefonden bevilligedes den 30/10 1941 3231,16 kr. Af Handelsbanken låntes 36.000 kr. Byggefonden betalte 10196,16 kr. Forskellige indtægter til byggeriet gav 2264,14 kr. I 1927 købtes Bjerggade 11 for 11000 kr.

I henhold til udskrift af tingbogsakterne overdrager Claus Henschen og Richard Wille grundstykket til Geselschaft Zentral-Herberge g.m.b.h. ved Richard Hempel og Carl Pieper den 31.juli 1909. Det tyder på, at ejendomsforholdene ikke er blevet ordnet før uagtet at huset allerede indviedes i 1905.

Af skomager Wilhelm Lange er over for mig oplyst: 1901 til 1905 var grundingsår i Sønderborg. Arbejderne samledes i begyndelsen i et lille værelse hos gæstgiver Schwartz, Norderplatz (Nørrebro) hvor der senere blev oliehandel. Senere samledes de i Kaiserkrone hvor Kino-Palæet nu er indrettet. Det kostede årligt 200 mark i leje. Om efteråret i 1904 kom tanken op om at bygge eget hus. Fællesorganisationstankerne og Herbergstankerne blev knyttet sammen. I begyndelsen af 1905 formentlig i januar købtes grundstykket Bjerggade 7, der omfattede 1500 m2 for 4500 Mark. Der var vanskeligheder med at få det ordnet. Bevilling blev givet til Karl Pieper og Verein Zentral-Herberg blev dannet med et bidrag på 10 pf. pr. uge. Denne forening forvaltede huset ved to tillidsmænd Claus Henschen og Heinrich Wille. Eduard Adler var behjælpelig ved sagens løsning. Byggeriet påbegyndtes i midten af juli måned. 16. december blev huset indviet i 1905. De opståede omkostninger var 62000 Mark. Der blev ansat en forpagter af restaurationen. Den 1. juli 1906 overtog Verein Zentral-Herberg selv forretningen og ansatte en bestyrer. I 1909 dannedes et selskab med begrænset ansvar og 20000 mark på 10 andele. Den 18. august 1910 antoges August Staacke som vær

 

Cecilie Sofie Sebbesens D.U.I. sangbog fra 1936

Published by:Peter Falk,324 20 11m 2015 11:11:16

Sangbogen prydes af mange kendte socialdemokratiske toplederes autografer, her iblandt T.H. Stauning, Anker Jørgensen, I.P.Nielsen, Per Hækkerup, Jens Otto Krag og flere. Arkivet har fået indleveret sangbogen af Lajla Fries, der som det sidste har sikret sig Helle Thornings autograf i sangbogen.

 

Et postkort fra Richard Hempel til Jens Raben

Published by:Peter Falk,324 20 11m 2015 11:11:56
Kortet er sendt fra Flensborg, og temaet er den kommende afstemning i 1920. Afsenderen er Richard Hempel. Hempel var politisk og faglig aktiv fra 1904-1921. Han deltog i SPD Sonderburg stiftende generalforsamling den 7. august 1904 og var blandt de 40 som straks meldte sig ind. Fra 1906-1908 var Hempel 2. forretningsfører i Gewerkschaftshaus. Fra 1908 til den 15. august 1921 var han forretningsfører, under sin deltagelse i 1. verdenskrig fra 1916-18 dog med Pieper som vikar. Modtageren er Jens Raben (1880 til 1960) var den første leder af Museet på Sønderborg Slot. Jens Raben blev leder af ”Den Sønderjyske samling” i 1908, – i små lokaler i Sønderborg – først senere flyttes samlingen ind på Sønderborg Slot, hvor han var leder til sin død i 1960.